Journal Menu
Archive
Last Edition

ANALYSIS OF PROPERTIES OF THE FRP REBAR TO CONCRETE STRUCTURES

Authors:

Kinga Brózda1

, Jacek Selejdak1, Peter Koteš2

1Czestochowa University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Czestochowa, Poland
2University of Žilina, Civil Engineering Faculty, Žilina, Slovakia

Received: 18.02.2017.
Accepted: 21.03.2017.
Available: 30.03.2017.

Abstract:

The application of the FRP (Fiber Reinforced Polymer) rebar is presented in this paper. The various kinds of fibers, depending on the types of the FRP rebar and types of matrix of FRP are listed. The main tasks of matrix and fibers are specified. The two methods of FRP bars production are explained. The selected physical and mechanical properties of the various types of the FRP rebar are shown and compared. The long-term properties of the FRP rebar, as relaxation and creeping processes, are also introduced. The FRP properties were compared to conventional steel reinforcement properties. Moreover, the typical disadvantages of traditional reinforced concrete, as the susceptibility to corrosion were presented. It is shown that the FRP reinforcement is quite opposite, since it has almost total resistance to corrosion. The corrosion factors, to which the FRP is resistant, are presented and explained.

Keywords:

FRP rebar, structure, production process, corrosion resistance, long-term, physical and mechanical properties

References:

[1] C. Bywalski, M. Drzazga, M. Kamiński, Zbrojenie GFRP w zginanych elementach betonowych. Materiały budowlane, – (6), 2015: pp.68-69.
[2] M. Drzazga, M. Kamiński, Pręty kompozytowe FRP jako główne zbrojenie zginanych elementów betonowych – przegląd zaleceń i efektywność projektowania. Przegląd budowlany, – (3), 2015: pp.22-28.
[3] O. Gunnarsson, J. Hjalmarsson, Aramid Fiber Rods as Reinforcement in Concrete. Lund Institute of Technology, Report TVBK-5067, Lund, 1993.
[4] K. Baszkiewicz, J. Selejdak, Zastosowanie wybranych materiałów kompozytowychw konstrukcjach mostowych, in: R. Nagórski (Ed.), Wybrane interdyscyplinarne zagadnienia budownictwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2015, pp.423-432.
[5] K. Brózda, J. Selejdak, Metody zwiększania właściwości wytrzymałościowych zbrojonych belek betonowych, in: W. Biały, M. Mazur (Ed.), Techniczne aspekty inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji (SMJiP), Częstochowa, 2016, pp.35-46.
[6] M. Szumigała, D. Pawłowski, Zastosowanie kompozytowych prętów zbrojeniowych w konstrukcjach budowlanych, Przegląd budowlany, – (3), 2014: pp.47-50.
[7] Polprek Sp. z o.o. products. http://polprek.pl/ (accessed 13.12.2016).
[8] Haining Anjie Composite Material Co., Ltd. Products. http://www.anjiezj.com/ (accessed 23.11.2016).
[9] Takenoiri Seisakusho Co., Ltd. Products. http://www.takeiriseisakusyo.jp/tafrod/produ cts/ (accessed 23.11.2016).
[10] Schöck products catalog, Schöck ComBAR – Technical Information. http://www.schoeck.com/upload/files/download/Product_Catalogue%5B4753%5D.pdf (accessed 20.10.2016).
[11] The technical information contained on the website: http://www.substech.com (accessed 13.12.2016).
[12] P. Mossakowski, Pręty z kompozytów polimerowych z włóknami do zbrojenia betonowych konstrukcji inżynierskich. Drogi i mosty, – (1), 2006: pp.35-52.
[13] ACI 440.1R-06 Guide for the design and construction of concrete reinforced with FRP bars.
[14] Sika AG products catalog, Sika® CarboDur® BC – Technical Information. https://pol.sika.com/dms/getdocument.get/56fbcc9b-9507-36f5-a8d7-b59a3ea3d407/KI_Sika_CarboDur_BC_Rods_pol.pdf (accessed 13.12.2016).
[15] EN 1991-1-1: Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-1: General actions – Densities, self-weight, imposed loads for buildings.
[16] G.L. Balazs, A. Borosnyoi, Long-term behavior of FRP, Proceedings of the International Workshop Composites in Construction: A reality, American Society of Civil Engineers, Reston, 2001, pp.84-91.
[17] T. Yamaguchi, Y. Kato, T. Nishimura, T. Uomoto, Creep rupture of FRP rods made of aramid, carbon and glass fibers. Proceedings of the Third International Symposium on Non-Metallic (FRP) Reinforcement for concrete structures, Japan Concrete Institute, Vol.2, Tokyo, 1997, pp.179-186.
[18] K. Baszkiewicz, J. Selejdak, Comparison of selected properties of reinforced concrete and prestressed concrete structures for bending structural components, in: S. Borkowski, M. Ingaldi (Ed.) Toyotarity. Management of Technology, Aeternitas Publishing House, Alba Iulia, 2014, pp.176- 189.
[19] K. Baszkiewicz, J. Selejdak, M. Gawron, Wpływ wybranych zabezpieczeń antykorozyjnych na jakość betonowych konstrukcji mostowych, in: A. Czajkowska (Ed.), Różne aspekty jakości materiałów i procesów stosowanych w budownictwie, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2015, pp.23-35.
[20] Michigan Department of Transportation, First CFRP Bridge in the USA Michigan Researchers and Consultants Using Tomorrow’s Technology Today. Construction & Technology, 2 (97), 2003: pp.1-4
[21] J. Selejdak, K. Brózda, Zastosowanie kompozytów w budownictwie zrównoważonym, in: A. Rak, V. Boychuk, W. Baran (Ed.), Zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie, Wydawnictwo Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Opolu, Opole, 2016, pp.99-110.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Volume 9
Number 1
March 2024

Last Edition

Volume 9
Number 1
March 2024

How to Cite

K. Brózda, J. Selejdak, P. Koteš, Analysis of Properties of the FRP Rebar to Concrete Structures. Applied Engineering Letters, 2(1), 2017: 6-10.

More Citation Formats

Brózda, K., Selejdak, J., & Koteš, P. (2017). Analysis of Properties of the FRP Rebar to Concrete Structures. Applied Engineering Letters, 2(1), 6-10.

Brózda, Kinga, et al. “Analysis of Properties of the FRP Rebar to Concrete Structures.“ Applied Engineering Letters, vol. 2, no. 1, 2017, pp. 6-10.

Brózda, Kinga, Jacek Selejdak, Peter Koteš. 2017. “Analysis of Properties of the FRP Rebar to Concrete Structures.“ Applied Engineering Letters, 2 (1): 6-10.

Brózda, K., Selejdak, J. and Koteš, P. (2017). Analysis of Properties of the FRP Rebar to Concrete Structures. Applied Engineering Letters, 2(1), pp. 6-10.

ANALYSIS OF PROPERTIES OF THE FRP REBAR TO CONCRETE STRUCTURES

Authors:

Kinga Brózda1

, Jacek Selejdak1, Peter Koteš2

1Czestochowa University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Czestochowa, Poland
2University of Žilina, Civil Engineering Faculty, Žilina, Slovakia

Received: 18.02.2017.
Accepted: 21.03.2017.
Available: 30.03.2017.

Abstract:

The application of the FRP (Fiber Reinforced Polymer) rebar is presented in this paper. The various kinds of fibers, depending on the types of the FRP rebar and types of matrix of FRP are listed. The main tasks of matrix and fibers are specified. The two methods of FRP bars production are explained. The selected physical and mechanical properties of the various types of the FRP rebar are shown and compared. The long-term properties of the FRP rebar, as relaxation and creeping processes, are also introduced. The FRP properties were compared to conventional steel reinforcement properties. Moreover, the typical disadvantages of traditional reinforced concrete, as the susceptibility to corrosion were presented. It is shown that the FRP reinforcement is quite opposite, since it has almost total resistance to corrosion. The corrosion factors, to which the FRP is resistant, are presented and explained.

Keywords:

FRP rebar, structure, production process, corrosion resistance, long-term, physical and mechanical properties

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Volume 9
Number 1
March 2024

Last Edition

Volume 9
Number 1
March 2024